vinhomes hưng yên

 
Shophouse của dự án Vinhomes Dream City Hưng Yên
So với các sản phẩm bất động sản trên thị trường thì Shophouse có giá trị thương mại cao phù hợp với tập quán sinh hoạt và mô hình kinh doanh vừa và nhỏ của người tiêu dùng Việt. Ngoài ra các căn shophouse còn sở hữu chức năng kép giúp việc kinh doanh và sinh hoạt trở nên thuận tiện. Cùng tìm hiểu những ưu điểm của shophouse thuộc dự án Vin Hưng Yên trong bài viết dưới đây!
Điểm độc đáo của shophouse Vinhomes dream city Văn Giang Hưng Yên
Điểm nhấn độc đáo của các căn shophouse dự án Vinhomes dream city là tính tỉ mỉ tạo nên không gian sống thoải mái thư giãn. Nơi đây cư dân được xây dựng theo phong cách tân cổ điển có đầy đủ các yếu tố ánh sáng, gió mát hòa quyện để tạo nên không gian sống để lý tưởng. Kiến trúc của các căn shophouse được đánh giá là mang tầm quốc tế với những tiện nghi mang giá trị lâu dài.

Các căn shophouse của dự án được đánh giá là phù hợp với mô hình kinh doanh của người tiêu dùng Việt
Diện tích các căn shophouse dao động từ 100m2 đến 200m2, có từ 3 đến 4 tầng diện tích xây dựng đạt 400m2, mặt tiền từ 4m đến 5m phục vụ nhu cầu sinh hoạt và kinh doanh của khách hàng. Điểm đặc biệt là các căn shophouse đều được sở hữu mặt tiền thoáng mát gần với trục đường chính. Vinhomes Hưng Yên là dự án hiện đang rất hot trên thị trườn bất động sản.
Thiết kế thông tầng đảm bảo theo đúng nhu cầu của khách hàng. Tầng 1 được thiết kế không gian rộng để làm nơi kinh doanh các loại mặt hàng. Các tầng còn lại gồm tầng 2, tầng 3, tầng 4 sẽ trở thành không gian để ở và sinh hoạt chung. Chủ đầu tư sẽ hoàn thiện phần thô và giao lại cho khách hàng hoàn thiện nội thất theo ý thích và cảm quan cá nhân.

Don't use plagiarized sources. Get Your Custom Essay on
vinhomes hưng yên
Just from $13/Page
Order Essay

Thiết kế các căn hộ ấn tượng với view thoáng đãng
Giá bán các căn shophouse tại dự án dream city Hưng Yên
Tính đến thời điểm hiện tại dự án Vinhomes Dream City Hưng Yên vẫn đang trong quá trình triển khai xây dựng nên chưa có giá bán chính thức. Giá bán shophouse dự kiến từ 7,9 tới 12 tỷ căn hộ có diện tích từ 75 m2 đến 135 m2.
Đây là những thông tin về đặc điểm nổi trội của các căn shophouse cũng như giá bán của dự án Vin Hưng Yên. Khách hàng có nhu cầu sở hữu các căn hộ trong dự án hoặc muốn nhận thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ với Vingroup để được tư vấn và hỗ trợ.

Calculate your order
Pages (275 words)
Standard price: $0.00
Client Reviews
4.9
Sitejabber
4.6
Trustpilot
4.8
Our Guarantees
100% Confidentiality
Information about customers is confidential and never disclosed to third parties.
Original Writing
We complete all papers from scratch. You can get a plagiarism report.
Timely Delivery
No missed deadlines – 97% of assignments are completed in time.
Money Back
If you're confident that a writer didn't follow your order details, ask for a refund.

Calculate the price of your order

You will get a personal manager and a discount.
We'll send you the first draft for approval by at
Total price:
$0.00
Power up Your Academic Success with the
Team of Professionals. We’ve Got Your Back.
Power up Your Study Success with Experts We’ve Got Your Back.
Live Chat+1(978) 822-0999EmailWhatsApp

Order your essay today and save 20% with the discount code ORIGINAL